The House of Songs 

NAFA Theatre (Singapore)

Director: Guoping Liu (Central Academy of Drama)

Scenic Design: Tianshu Liu

Multimedia Design: Tianshu Liu

Costume Design: Xianping Wang

The End

Introduction Scene

Memories Scene

Memories Scene

Singing Scene

Poet Scene

Arguing Scene

Arguing Scene

Arguing Scene

Singing Scene

White Model (Scale: 1/8"=1'-0")

White Model (Scale: 1/8"=1'-0")

  • Facebook - Grey Circle
  • LinkedIn - Grey Circle

©2017 by Tianshu Liu. Proudly created with Wix.com